/** * WP_MatchesMapRegex helper class * * @package WordPress * @since 4.7.0 */ /** * Helper class to remove the need to use eval to replace $matches[] in query strings. * * @since 2.9.0 */ class WP_MatchesMapRegex { /** * store for matches * * @access private * @var array */ private $_matches; /** * store for mapping result * * @access public * @var string */ public $output; /** * subject to perform mapping on (query string containing $matches[] references * * @access private * @var string */ private $_subject; /** * regexp pattern to match $matches[] references * * @var string */ public $_pattern = '(\$matches\[[1-9]+[0-9]*\])'; // magic number /** * constructor * * @param string $subject subject if regex * @param array $matches data to use in map */ public function __construct($subject, $matches) { $this->_subject = $subject; $this->_matches = $matches; $this->output = $this->_map(); } /** * Substitute substring matches in subject. * * static helper function to ease use * * @static * @access public * * @param string $subject subject * @param array $matches data used for substitution * @return string */ public static function apply($subject, $matches) { $oSelf = new WP_MatchesMapRegex($subject, $matches); return $oSelf->output; } /** * do the actual mapping * * @access private * @return string */ private function _map() { $callback = array($this, 'callback'); return preg_replace_callback($this->_pattern, $callback, $this->_subject); } /** * preg_replace_callback hook * * @access public * @param array $matches preg_replace regexp matches * @return string */ public function callback($matches) { $index = intval(substr($matches[0], 9, -1)); return ( isset( $this->_matches[$index] ) ? urlencode($this->_matches[$index]) : '' ); } } Hjemmebygning – RotorWay

Hjemmebygning

Hvordan kan man bygge sin egen helikopter og efterfølgende få lov at flyve med den i Danmark ?

Veteranflyklubben er godkendt af Trafikstyrelsen til at tilse bygning af hjemmebyggede fly. Dette samarbejde åbner mulighed for selv at bygge mange forskellige fly, og nu også helikoptere.